SOP SITHMA

1.-Pengesahan-SOP
1.-SOP-Pengendalian-Dokumen
2.-Pengesahan-SOP
3.-Pengesahan-SOP
3.-SOP-TINDAKAN-PENCEGAHAN-DAN-PERBAIKAN
4.-Pengesahan-SOP
4.-SOP-Monev-Internal
5.-Pengesahan-SOP
5.-SOP-Audit-Internal
6.-Pengesahan-SOP
6.-SOP-Rapat-Tinjauan-Manajemen
7.-Pengesahan-SOPUnduh
8.-Pengesahan-SOPUnduh
8.-SOP-Penerimaan-Mhs-Baru
9.-Pengesahan-SOP
9.-SOP-Registrasi-Mhs-Baru-STIHMA
10.-Pengesahan-SOP
10.-SOP-Herregistrasi-Mhs-ok-ok
11.-Pengesahan-SOP
11.-SOP-Masa-Penyambutan-Mhs-Baru
12.-Pengesahan-SOP
12.-SOP-Masa-Taaruf
13.-Pengesahan-SOP
13.-SOP-Penerimaan-Mahasiswa-Pindahan
14.-Pengesahan-SOP
14.-SOP-Konversi-Nilai-Mhs
15.-Pengesahan-SOP
15.-SOP-Kartu-Rencana-Studi
16.-Pengesahan-SOP
16.-SOP-Kartu-Hasil-Studi
17.-Pengesahan-SOP
17.-SOP-PERSIAPAN-PERKULIAHAN
18.-Pengesahan-SOP
18.-SOP-Pelaksanaan-Perkuliahan
19.-Pengesahan-SOP
19.-SOP-Evaluasi-Perkuliahan
20.-Pengesahan-SOP
20.-SOP-pengembangan-kurikulum
21.-Pengesahan-SOP
21.-SOP-Rekam-Data-Perkuliahan
22.-Pengesahan-SOP
22.-SOP-PENASEHATAN-AKADEMIK
23.-Pengesahan-SOP
23.-SOP-Review-Soal-Ujian
24.-Pengesahan-SOP
24.-SOP-Pelaksanaan-UTS-dan-UAS
25.-Pengesahan-SOP
25.-SOP-UJIAN-SUSULAN
26.-Pengesahan-SOP
26.-SOP-Koreksi-Hasil-Ujian-ok-ok
27.-Pengesahan-SOP
27.-SOP-PERBAIKAN-NILAI
28.-Pengesahan-SOP
28.-SOP-PPL
29.-Pengesahan-SOP
29.-SOP-Pindah-ke-PT-Lain
32.-Pengesahan-SOP
32.-SOP-Mahasiswa-Drop-Out
33.-Pengesahan-SOP
33.-SOP-PEMBERIAN-SANKSI-MHS
34.-Pengesahan-SOP
34.-SOP-Berhenti-Studi-Sementara
35.-Pengesahan-SOP
35.-SOP-PENGAJUAN-PROPOSAL-TA
36.-Pengesahan-SOP
36.-SOP-PEMBIMBINGAN-TA
37.-Pengesahan-SOP
37.-SOP-Wisuda
38.-Pengesahan-SOP
38.-SOP-LEGALISIR-IJAZAH
39.-Pengesahan-SOP
39.-SOP-PENELITIAN
40.-Pengesahan-SOP
40.-SOP-Pengabdian-Kepada-Masyarakat
41.-Pengesahan-SOP
41.-SOP-TRACER-STUDI
42.-Pengesahan-SOP
42.-SOP-Transkrip-Nilai-Akademik-I
43.-Pengesahan-SOP
43.-SOP-Transkrip-Nilai-Akademik-II
44.-Pengesahan-SOP
44.-SOP-Transkrip-Nilai-Akademik